Saturday, 21 March 2009

*******


Нүд аргана сэтгэл уйлна
Нүүсэн үүлсээс дусал үгүй холдоод одоход
Нутаг минь хөөрхий
Зангирч адгасаар өнөөдөрт итгэн тарчлахуй
Заамны товч чичрээд
Сэтгэл дотроо мэгшихүй