Wednesday, 4 April 2012

***


Элгэн хадтай улаан уулын
Энгэрт завилаад юугаа ч хийх
Энэлэн нь нэвчсэн улаан зургыг
Эргүүлж өлгөөд хэнийгээ ч хуурах
 

No comments: