Saturday, 13 March 2010

Санаж байна

Чимээгүй инээсэн

Чимээгүй харсан

Чимээгүй болчихсон

Чи

Намайг санаж байна уу?

Би мартаагүй байна

Ямархан болохыг чинь

Хэн болохыг чинь

Ядартлаа эрээд олоогүй болохоо

Санаж байна.

Тийм намар


Уйтгартай цэлмэг намрын өдөр

Уулзаад салсан холдсон

Ахиад намар ирнэ, огт өөр

Чиний хөлийн мөргүй

Бүүр их уйтгартай цэлмэг

Тийм намар

Арчихыг л хүсэж дээ


Уймраа салхи
Үүлсээ нэг цааш
Нэг нааш сандчуулан
Тэнгэрээр сэмлэж чирсээр
Одоог хүртэл ...
Тэнгэрийг арчиж
Газрыг ч арчиж
Тэр биднийг ч бас
Арчихыг л хүсэж дээ