Thursday, 1 May 2008

Ганцаардал

Ганцаардал энэ шидэт үг
Галгүй зуухан салхи исгэрэхэд
Сэтгэл дулаацуулах шидтэй
Ганцаардал энэ гайхамшиг
Түг түмэн мэдэхгүйн гогцооноос
Дүүжин өлгөөд саран дор
Савлаж суухад
Шөнийн тэнгэрт одод холбон
Шүлэг бичүүлэх шидтэй

Ганцаардал хүмүүсийн дунд
Амьдарч буй зүрхний минь хаяг

Ганцаардал хүслээс ангид сэтгэлийн минь
______Таних тэмдэг
____________Ганцаардал ...

No comments: