Thursday, 30 October 2008

Үдшийн сар шиг хэвээрэй л байг

Чамд хэлж чадахгүй нь ээ
Гэхдээ чив чимээгүйд аяархан шивнэе
Санадаг шүү хэв хэвээрээ
Сартай үдэш мөрөөддөг шүү
Яг л янзаараа
Зүүднээс минь чи өөрөө буцахгүй болохоор
Зүрхнээсээ би гээж л чадахгүй нь ээ
Тэр хэдхэн мөрийг
Хатуу болоод харанхуй дунд
Хайр болоод гэрэл байг
Харамсаагүй үдсэн цаг мөчүүд дунд
Үдшийн сар шиг хэвээрээ л байг

No comments: