Wednesday, 20 May 2009

Мартамгүй сонгодог зураг болноАадар шиг
Зуурхан шаагиад өнгөрөх
Тийм богинохон
Тийм түрэмгий
Тийм догдлолт хайрыг
Энэ нууранд дээр оруулаад
Нэмэргүй дээ
Ус усаа танихгүй
Дусал бүхэн чинь оролдовч
Долгио түгээж цөхнө
Дуугүйхэн нуур чимээгүй залгина
Борооноос бүтсэн хайр
Миний сэтгэлд
Үл мэдрэгдэнэ
Бороо өөрийгөө мартана
Тэр дунд
Цувгүй залуу жиндэнэ
Мартамгүй сонгодог зураг болно
Намар орой шиг

No comments: