Saturday, 13 March 2010

Арчихыг л хүсэж дээ


Уймраа салхи
Үүлсээ нэг цааш
Нэг нааш сандчуулан
Тэнгэрээр сэмлэж чирсээр
Одоог хүртэл ...
Тэнгэрийг арчиж
Газрыг ч арчиж
Тэр биднийг ч бас
Арчихыг л хүсэж дээ