Monday, 14 July 2008

*******

Хайрын улирал
Шөнийн үргэлжлэл
Хагацахад үргэх сэтгэл
Үлдэх харуусал
Ирэх үнэн
Анзаараагүй явсан бүхэн
Амь хураахад
Ассан лаа
Миний дэргэд уйлах**********

Намрын мэдрэмж
Зүүдэнд ирээд буцахад
Нартын амьдралын амт
Бас нулимсны үнийг
Огт өөрөөр хэмжихэд
Үй түмэн дундаас
Эрлийн үзүүрт татагдаж
Үргээд ниссэн шувуудын сүүдрээс
Үргэлжлэх утга эрж
Үргэлжлүүлнэ

***********

Бичсэн бичсэн
Би өөрөө ойлгохгүй мөрс
Олныг бичсэн
Утга олоогүй үг бүхэндээ
Уучлал хүсэхгүй
Угтаа энд хэд нь тэгээд
Үүнээс илүүгээр
Утгатай амьдарсийм.No comments: