Thursday, 17 July 2008

Шүлэгчийн үхэл

Шүлэгчийн сэтгэл шатна
Шүлэгчид үхэл дөхнө
Үхэл шүлэгчийг тойрохгүй ч
Үхэл шүлэгчийг дийлэхгүй
Шүлэгч үхлийн хуучин анд
Шүлэгч үхэл хоёр уулзахад
Тэнгэрт сарнаас дусаж
Од төрнө
Орчлонд хавар ирнэ
(шинжлэх ухааны талаас харуул бүгд буруу л даа гэвч зүгээрээ .. )

No comments: