Sunday, 10 August 2008

Аааа үүүүү

Нар байдаг
Ганцхан удаа мандаад
Ганцхан удаа жаргадаг
Нар гэж байдаг

Сэтгэл байдаг
Шүүдрийн дусалтай дэлбээ шиг
Шүүдрийн дусалгүй дэлбээ хагдрах шиг
Сэтгэл гэж байдаг

Нулимс байдаг
Нуусан гомдол задалдаг
Нууж болдоггүй
Нулимс гэж байдаг

Ганцаардал байдаг
Гангийн нар зэрэглээ шиг
Ганцаардал ганц мөч
Ганцаардал гэж байдаг

Ухаарал байдаг
Уйлаад цэлмэсэн
Амьдрал дундаас давж харсан
Ухаарал гэж байдаг

Хүн байдаг
Хүн шиг хүн байдаг
Хүн шиг биш
Хүн гэж байдаг

No comments: