Monday, 7 December 2009

Хальж эргэсээр чимээгүй тийш
Хамгийн их гэрлийн зүг
Үл жаргах үл зовох тийш
Үзэгдэхгүй одохуй
Харагдахгүй ирэхүй
Мэдэгдэхгүй жаргахуй

*******

Эрчилсэн урсгал
Чимээгүй зөөлөн
Хүссэн хүсээгүй
Чиггүй зүггүй
Аниргүй ээ

*******

Би энд байна
Бас байхгүй байна

No comments: