Monday, 7 December 2009

Хэн хэнээ ойлгоно

Бороо газарт шингэнэ
Хэн хэнээ ойлгоно
Болохгүй юм үгүй
Бороо газарт шингэнэ

No comments: