Saturday, 13 February 2010

Ганц сандалтай

Цонхоор нь нар дүүрэн асгарсан
Ганц сандалтай
Тавилгаггүй өрөө
Төсөөлж байна уу?
Нар уруу харуулж тавьсан
Модон сандал дээр нь
Навч дулаацдаг юм

No comments: