Saturday, 27 February 2010

Хожуу л


Шаагиад л байсан
Аадар л байж
Шалба норсноо сая л мэдлээ
Алхаад л байсан юм
Амьдраад л  байж
Амьдрал ийм л амттайг
Хожуу л мэдлээ дээ

No comments: