Sunday, 23 March 2008

Бороотой харцанд чинь

Бороотой харцанд чинь
Шүхэргүй нэвт норж
Галтай үгэнд чинь
Бардамнал минь шатаж
Хавартай амьсгаанд тань
Цээжний цэцэгс нүдэлж
Хаа холын сургаар чинь
Өвдсөн сэтгэл эдгэж
Хавар болж байна уу?
Бороо орж байна уу?
Цэцэг ургаж байна уу?
Хаа нэгтэйгээсээ би шатаж байна уу?
Хаахна байна сэтгэл минь
Надад байна уу? Танд байна уу?

No comments: