Wednesday, 19 March 2008

Тоос дарсан навчсийг

Тоос дарсан навчсыг

Алтан өнгөөр будаж дөнгөдөг

Гэрэлт гуниг үгүйсэн бол

Намрын шид хаанаа л билээ

Тоглоом даагаагүй насний

Тогтоо нь үгүй хайрыг

Торгоож дөнгөдөг

Гэрэлт онгод үгүйсэн бол

Шүлгийн шид юундаа л билээ

No comments: