Wednesday, 19 March 2008

Бодол болоод суухад минь

Бодол болоод суухад минь
Бороо зүсэрнэ дээ
Борхон толгодын энгэрээс
Цайраад эргэнэ дээ
Аян холын чи минь норсоор ирнэ дээ
Амраг наран тэгэхэд
Бороон дуслаас ургана даа

No comments: