Wednesday, 19 March 2008

Тэр ................ анир ахуй

Зүрхний догдлол хайрын үнэрээр
Аргамж алдран одохуй
Зүүсгэл өмсгөл, ухаан сэлтийг алгасан
Дурлалын тал уруу яаран, нүцгэн ирэхүй
Намайг л хүлээсэн, өвчин мэт өдрүүд
Зүүднээ умбах мэт урсахуй
Намрын навч хорвоод ургадгийг
Тэрхэнд мартдагтаа гунихын амьсгал үгүй

Эдгэх мэтээр тэр өдрүүдтэй, амраг холдон одохуй
Эмгэнэл илэрхийлэх гэж ухаан
Хар өмсгөлтэйгээр шөнө мэт ирэхүй
Сар үгүйд, уйтгар урган
Хагацлын талд өвс мэт бөхөлзөхүй
Халуун дуслуудаас нэгэн чимээ сонсогдомуй
Тэр ухаарлын анир ахуй
Тэр ганцаардлын анир ахуй

No comments: