Sunday, 23 March 2008

Сэтгэлээсээ гадуур алхаж явахад

Сэтгэлээсээ гадуур алхаж явахад
Агаар болчихсон шиг санагддаг
Сэрэмгүй зүүдэн дундаа
Хөдөлгөөн болчихсон төсөөлөгддөг
Хүн сэтгэлээ нөмрөөд суухад л
Бороотой өдөр ноорхой гэрт
Нөмгөн суух шиг болдог ч
Больё гэх бодол
Хэзээ ч билээ төрөөгүйсэн

No comments: