Sunday, 23 March 2008

Үг үгийнхээ чанадад

Үг үгийнхээ чанадад
Үнэн байх гэж хүснэ
Үйлийн үйлийн салхинд
Мод шиг байх гэж хүснэ
Хайрласан зэмлэсэн харцанд чинь
Аргамжаатай байх гэж хүснэ
Хагацал гашууныг мэддэг ч
Хамаагүй ээ ...
Учрал амтлахыг хүснэ

No comments: