Sunday, 23 March 2008

Чи надруу харах шиг

Чи надруу харах шиг
Бороо ороосой, тэгээд дараа нь
Чиглэсэн нүднээс чинь хайр төөнөх шиг
Нар үзэгдээсэй, тэгээд дараа нь
Тэврээд авах шиг
Төөрмөөр манан буугаасай
Түүний дараа энэ бүхнийг
Би битгий мартаасай

No comments: